دلنوشته وحید تاج در صفحه اینستاگرام

چند سالی ست وضع خوزستان این چنین است که میدانم و میدانید ، خوزستان ۸ سال برای خاکش دفاع کرد و جنگید اما نه برای این خاک ، بغض سرا پای ِ وجودم را میگیرد وقتی میبینم مردم ِ با شرف ِ ساکن ِ خوزستان ، در چنین هوایی زندگی میکنند . اما بدانید در این روزها خوزستان و اهوازی ها نه اب دارد نه گاز و نه برق تعداد زیادی از دستگاه ها تولیدی در کارخانه ها از کار افتاده اند.
آیا عقلانی نبود قبل از وقوع چنین حوادث تلخی جلوی ریزگردها گرفته شود تا زیان بیشتری وارد نشود ؟
همه میدانیم درصد زیادی از سرمایه ی کشور عزیزمان ایران ، در خوزستان است و از انجا تامین میشود ؟ امروز باخبر شدم که به دلیل قطعی های مکرر ِ برق ، تولید ِ نفت ، کاهش یافته است.و با ریه هایی پر از گرد و غبار و سرفه های شدید و سینه ای خراب و حالی خراب تر و بغض آلود آوازی بداهه با مضمون گرد و خاک خواندم آنرا تقدیم به شما می کنم شاید توانسته باشم اندکی از غم ِ خود و مردم خوزستان را بازگو کنم .
آواز : وحید تاج
نی : موسی کاید خورده
شاعر : علی تاج

آخرین اخبار