چهلمین روز ارتحال یار انقلاب

ویژه نامه روزنامه اطلاعات به مناسبت چهلمین روز ارتحال یار انقلاب

گزیده ای از اثار و گفتار:

محمدرضا باهنر: خبر درگذشت آیت الله هاشمی بسیار غیرمترقبه بود. در همان
روزی که رحلت کردند تا ساعت ۱۲ ظهر با ایشان جلسه
داشتم. طبق معمول بسیار خوب و سرحال بود بعد از آن ساعت ۷ ۶ بعداز ظهر بود که خبر
غیر مترقبه درگذشت ایشان پیش آمد
علی مطهری:نحوه برخورد آقای هاشمی با واقعیتها و صداقت در ارائه آن
به رهبری،باید الگو باشد نباید سعی کنیم رفتارمان با رهبری
صرفاً برای شاد کردن ایشان باشدو خیلی از واقعیت ها را بازگو نکنیم.
محسن هاشمی:هیچکس دلسوزتر از آقای هاشمی به رهبر معظم انقلاب نبود.یکی از شخصیت هایی که نزدیکی زیادی به آیت الله هاشمی
رفسنجانی داشتند، دکتر روحانی هستند.
عارف:اگر نگاه هاشمی دنبال می شد امروز تأثیرگذاریمان در منطقه بیشتر بود.

http://www.ettelaat.com/ftp/vije-hasheme.pdf

 

آخرین اخبار