تبلیغ یکی از مهمترین هتل های ۵ ستاره تهران

%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84بگم جهالت!
بگم خریت!
خب این جمله اس، شعاره، تبلیغه لامصب :
تهران را از پشت پنجره های هتل استقلال ببیند…(سه نقطه! )زیباتر است؟ .
یعنی برندینگ یا تبلیغ یکی از مهمترین هتل های ۵ ستاره تهران و این مملکت باید این باشه؟
اونم با این رنگ و لعاب….
تو ترافیک پارک وی بهترین فرصت برای تبلیغات محیطی هستش
اون وقت این جماعت هتلدار چطوری دارن هم فرصت سوزی میکنند و هم تبلیغ غلط و احمقانه!
هتل استقلال

آخرین اخبار