تاریخ درج خبر : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
کد خبر : ۱۲۱۰۷۰
+ تغییر اندازه نوشته -

حصر کلمه!

✍ رییس محترم فرهنگستان ادب فارسی که سال هاست در تالیف کتب درسی هم دست دارند؛ در سخنانی درست و ستودنی گفته اند واژه «جنسی» باید از حصار سانسور در کتب مدارس خارج شود.

✍ حرف حضرت حداد همانطور که گفته شد، درست است و می توان این ان قلت را همدلانه کنار گذاشت که اگر سیاستگزارانی چون شما چنین نگاهی داشته و دارند، پس کدامین دست پنهان است که تاکنون کلمات را به حصر برده است؟

✍ «حصر کلمه» اما تنها محدود به واژگان و مباحث جنسی نیست. تاریخ، ادبیات، دین، هنر و کلا همه مباحث علوم انسانی در مدارس و دانشگاه ها هم با سانسورهای متفاوت درگیرند.

✍ اگر حوزه مباحث جنسی به سبب نسبت خود با غرایز جوانی چنان اهمیت و فوریت یافته که باید از حصر خارج شود؛ گامی مثبت به پیش و درعین حال، اعترافی است به واقعیت های جامعه ایران.

✍ برداشتن حصر کلمه از واژگان و عبارات جنسی، اعتراف به شکست خوردن الگوهای آموزش و پرورش رسمی است. الگویی با گفتارهای یکسویه و با تکیه بر مبانی سنتی و محافظه کارانه، که واقعیت های جهان جدید را انکار می کند و حتی در جهت بازنمایی لیدئولوژیک وقایع پیشین برمی آید.

✍ برداشتن حصر کلمه در حوزه مباحث جنسی، گامی به پیش است؛ اما گام جدی تر آن است که فرهنگ و آموزش از حصر گفتارهای یکسویه و ساختار فکری محافظه کارانه خارج شود و به اهل آن سپرده شود.

✍ وزیر جدید آموزش و پرورش در کنار مسایل معمول معیشتی و اداری که نفس گیر و وقت بر است؛ باید اهل اندیشه و چهره های خارج مانده از ساخت رسمی را به کار گیرد و متونی متناسب با واقعیت های ایران و تعامل با جهان را پیش روی نسل جدید گذارد.

تنظیم کننده:

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

این مطلب توسط «جواد روح» در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. نظر سوژه های دارای ارزش خبری را از شبکه های اجتماعی رصد و بازنشر می کند.
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰