مخالفت با تندروی!!

%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c نویسنده و ایده‌پرداز: احمدرضا کاظمی
تصویرسازی و اجرا : سعید شعبانی
ماهنامه اصفهان نیمروز

آخرین اخبار