اسپاسم عقلی سعودی

حنای سعودی برای کاخ سفید رنگی ندارد وعربستان در وضعیت احتضار قرار گرفته است. در جریان نسیم بهارعربی همه دانستند که با تغییر دکترین ایالات متحده، تاریخ انقضای دیکتاتوری سعودی به سر رسیده است.
به لحاظ رفتار شناسی، دیکتاتوری عربستان به دلیل فقدان فاکتورهای اولیه مقبولیت و مشروعیت همواره با رفتارهای هیستریک واکنش نشان می‌دهد.
آنها که همواره با استفاده از ایران هراسی حیات خود را تضمین کرده بودند ؛ همانند رژیم صدام همه هست و نیست خود را به آتش کشیده اند.
تفاهم هسته ای برجام ایران اتفاقی بود که پازل مرگ سعودی را پررنگ تر کرد.ریاض به شکلی جنون انگیز با توسل به جنایت جنگی علیه یمن وارد عمل شد اما در حقیقت زرادخانه‌های لوکس سعودی از حوثی‌ها شکست خورد.
ناتوانی تحقیرآمیزعربستان در تسخیر صنعا جنون سعودی را به اسپاسم عقلی سعودی تبدیل کرده است.
نکته دردناک برای عربستان اینجاست که با استقراض سعودی از بازارهای جهانی ریاض رسما ورشکسته شده است.
شیب انهدام درونی سعودی با اسپاسم عقلی ریاض درحال تشدید است تاجایی که سناریوهای پساسعودی در واشنگتن قطورتر از گذشته می‌شود. ریاض برای فرار از مهلکه نیازمند تبدیل جنگ نیابتی امروز به جنگ جهانی یا حداقل برخورد نظامی ‌مستقیم آمریکا با ایران است.
آنچه که با عنوان شلیک نیروهای حوثی به ناو آمریکایی و همراهی موج رسانه‌های شیتیلی سعودی درباره ناوگان ایرانی در منطقه باب المندب بیان شده، در حقیقت تله سعودی است.
جنگ طلبان آمریکایی علی رغم آن که می‌دانند رژیم سعودی با اسپاسم عقلی در آستانه مرگ مغزی قرار دارد به دنبال راه حل جدیدی هستند.
ماجراهای جنگ سرد که درحال تکرار میان آمریکا و روسیه است در مورد واشنگتن با تهران نیز بروز و ظهور پیدا کرده اما برخی عقلای واشنگتنی می‌دانند که رفاقت با تهران بیش از دشمنی برای آنها منفعت خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که تاکتیک‌های حساب شده جمهوری اسلامی‌هم مجال عمل به تله‌های سعودی را در باب المندب نداده است. ایجاد تنش‌های حساب نشده در روابط آمریکا با ایران اتفاقی است که در آستانه انتخابات الکترال ۲۰۱۶ قطعا در واشنگتن و تهران مد نظر قرار گرفته خواهد شد.

آخرین اخبار