زیرنویس فارسی واکنش رابرت دنیرو به رسوائی ترامپ

%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%beدنیرو: ترامپ آشغال، خوک، سگ و فریبکاره است که مالیات نمیده
به فکر آینده خودتان باشید و رای دهید

آخرین اخبار