طرح روی جلد مجله تایم

%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85تیتر شماره جدید مجله تایم، آیه ای از قرآن است: «هر کس جان یک نفر را نجات دهد، همه بشریت را نجات داده است» (سوره مائده، آیه سی و دو )

 


نظر: کاربری با نام کاربری شمیلا در پاسخ نوشته است:

  • البته جناب آقای گل زاده معنی کل آیه به نظر جالب تر هست :”ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺎﺯم ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻖ ، ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﻓﺴﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻜﺸﺪ ، ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻪ ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺪﺍﺭﺩ ، ﮔﻮﻳﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺩﻟﺎﻳﻞ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .(۳۲)”

آخرین اخبار