نمایشگاه انفرادی عکس رضا علمداری

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3خودِ او
نمایشگاه انفرادی عکس
رضا علمداری

به دنبال ناشناخته ها بودم. به دنبال درکی کامل تراز جریان حیات. قصه از آنجا شروع شد که اجتماع شکل گرفت و انسان ها بر هم و بر چرخه اطراف خود تاثیر گذار شدند. سفر، مرا به دوردست ترین و ناشناخته ترین فرهنگ ها و خصایل ملت های گوناگون برد، به طبیعت و چشم اندازهایی دور افتاده و فرصتی آفرید تا به شکلی متفاوت هویتش را بهتر بشناسم.

گالری جرجانی
۱۶ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۵

https://goo.gl/e48KW8

آخرین اخبار