دیدار فیدل کاسترو و حسن روحانی

%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88دیدار با فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا

آخرین اخبار