بیست سال عکاسی

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8نزدیک بیست سال گذشته است از آن روزایی که عکاسی برایم موضوعی جدی شد. از این عکس که اتوبان نواب در حال ساخت تهران است. از بالای یکی از همین اسکلت های طاق خورده گرفتم. اصلا به خاطر ندارم چطور عکاسی یاد گرفتم. وقتی برای نخستین بار سر یک کلاس عکاسی نشستم تقریبا همه ی آنچه گفته می شد را بلد بودم. می گویم تقریبا چون ظهور و چاپ سیاه و سفید را پیش از آن تجربه نکرده بودم و در آن کلاس یاد گرفتم. همان چند هفته کلاس رایگانی که در خانه عکاسان ایران گذراندم اولین و آخرین کلاس عکاسی بود که داشتم.
آغازها همیشه جذاب و خاطره انگیز اند، اما گذر زمان به آدمی می گوید که به کفایت لذت نبرده ای در آغاز. باری، آغازهای پیش رو به جذابیت آغاز های نوجوانی نیست اما تجربه ی بیشتر شاید بر عمق اش بیفزاید.

آخرین اخبار