شکستن رکورد جهان با وزنه‎ی ۳۱۰ کیلویی

%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86سیامند رحمان با حرکت۳۰۵ کیلویی، رکوردجهان رادوبارشکست وعنوان‌ قوی‌ترین مردجهان روهمچنان برای خودش حفظ کرد
پ ن: مگه داریم ورزشکار انقدرقوی وخوش‌اخلاق و رکوردشکن!


نظر: سایت طرفداری خبر می دهد سیامند رحمان در حرکت چهارم که مخصوص افزایش رکورد می باشد، وزنه ۳۱۰ کیلویی را درخواست کرد و موفق شد با مهار این وزنه، رکورد ۳۱۰ کیلوگرم را به نام خود ثبت و جاودانه کند.

آخرین اخبار