تحصیل شماری از دانش‎آموزان ایذه‎ای در طویله!

ایذهنماینده ایذه درمجلس می‌گوید شماری ازدانش‌آموزان این شهرستان استان خوزستان درمحل نگهداری حیوانات(طویله)تحصیل می‌کنند!

آخرین اخبار