المپیک ارامنه در ایران

المپیک ارامنهدراین دوره از بازیها، ٨٠٠ ورزشکار از ایران، ارمنستان و گرجستان در ٩ رشته با یکدیگر رقابت می کنند.
به دلیل همزمانی این بازی‌ها با هشتاد و پنجمین سالگرد انتشار روزنامه ارمنی زبان “آلیک”، این بازی‌ها به نام این روزنامه نامگذاری شده است. “عرش نیلگون، ارض آرام و میهن مقتدر” شعار این دوره از بازی‌های المپیک ارامنه است.

آخرین اخبار