اساتید موسیقی فولکلور در کلمبیا

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%da%a9%d9%84%d9%88%d8%b1سال ۱۳۷۷ ، کلمبیا،
خلیفه میرزا آغه غوثی ، شیرمحمد اسپندار ، حاج قربان سلیمانی

آخرین اخبار