داور ایرانی فینال المپیک

فغانیفغانی و قضاوت فینال المپیک. بازی پرفراز ونشیبی که با ضربات پنالتی به سود برزیل تمام شد و آلمان دوم شد.

آخرین اخبار