آسیا، اروپا یا آمریکا؟

پاکستانروز گذشته بیش از ۸۰ نفر در کویته پاکستان غرق خون شدند. یک عملیات تروریستی در یک بیمارستان رخ داد و بیمار و دکتر و پرستار و … همه را غرق خون کرد. بیش از ۸۰ نفر در خون غلتیدند و جان دادند. بسیاری دیکر زخمی و مجروح شدند. آیا انعکاسی در میان روزنامه های ما داشت؟ به جز روزنامه اعتماد که تیتری کوچک در صفحه اول داشت و روزنامه فرهیختگان که عکس یک کرد، هیچ روزنامه ای به این خبر اهمیتی نداد. چرا ؟ حالا اگر سه نفر در آمریکا کشته می شدند یا اتوبوسی ۲۰ نفر را در ساحل یک کشور اروپایی زیر می گرفت چه رخ می داد؟ عکس و تیتر اول همه روزنامه های ما می شد. چرا ؟ آیا دوستان من به تفاوت و غلظت خون آدم ها اعتقاد دارند؟ آیا به ثروت آدم ها و کشورها اعتقاد دارند؟ آیا به این که اخبار جهان اول مهم است و اخبار جهان سوم بی اهمیت اعتقاد دارند؟ دو سه هفته گذشته زیر گرفتن مردم فرانسه در ساحل نیس توسط یک تریلی خط خبری اول روزنامه های ایرانی بود. کشتن دو سه پلیس در ایالت لوئیزیانا یا در دالاس آمریکا به مهمترین خبر روزنامه ها تبدیل می شود اما نفجار در کراده عراق که بیش از ۲۵۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند یا انفجار دیروز در کویته پاکستان در سکوت خبری دنبال می شود. اتفاق عجیب تر روزی بود که در مرکز خرید المپیا در مونیخ آلمان، یک تیراندازی صورت گرفت و ۹ نفر کشته و بیش از ۳۵ نفز زخمی شدند. اما همان روز در شمال ایران، در جاده چالوس اتوبوسی واژگون شد و ۱۵ سرنشین آن در دم جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عکس روزنامه ها البته به اخبار مونیخ می پرداخت. مرگ مرگ است. چه با اسلحه و چه در واژگونی اتوبوس. و دردآور است. در کویته پاکستان دیروز ۸۰ نفر بیگناه ، زن و مرد و کودک جان دادند. هیچ فرقی هم با داستان فرانسه و مونیخ هم نداشت. هر دو عملیات تروریستی بودند. البته یک تفاوتی وجود دارد : این که ما چه خبری را می پسندیدیم. که این روزنامه نگاری نیست

آخرین اخبار