هیئت نظارت بر رفتارنمایندگان موضوع سپرده‌گذاری۴۰میلیاردی یک نماینده را بررسی کند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اگر گزارشی در خصوص سپرده‌گذاری ۴۰ میلیاردی یک نماینده وجود داشته باشد، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئول رسیدگی و اعلام اخبار است.

امیر خجسته با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر سپرده گذاری ۴۰میلیاردی یک نماینده، اظهار داشت: اگر گزارشی در این زمینه وجود داشته باشد، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئول رسیدگی به آن است. اطلاعات در این زمینه نیز باید از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام شود.

آخرین اخبار