فایل صوتی پخش خبر مهدی کروبی از صداوسیما

خبر عیادت حسین فریدون دستیار رئیس جمهور و برادر وی از مهدی کروبی، در اخبار ساعت ۱۸:۳۰ دیروز از رادیو جوان صداوسیما پخش شد.

لینک بخش خبری ۱۸:۳۰ رادیو جوان (خبر عیادت از حجت الاسلام کروبی در دقیقه ۱۲ خوانده می شود) در این لینک قابل شنیدن است.

 

آخرین اخبار