فیلم آواز خواندن بیمار در اتاق عمل

ویدئوی از اتاق عمل که در آن خانمی تحت عمل زیبایی و زیر تیغ جراحی آواز می خواند.
وقتی جراح می‌فهمد بیمار یک مدرس آواز است، برای تثبیت وضعیت هوشیاری، از او می‌خواهد برایش آواز بخواند و هم زمان پزشک در حال انجام عمل جراحی است. تیم پزشکی آواز خواندن بیمار را همراهی می‌کنند و از صدای او لذت می برند.

آخرین اخبار