یعقوب‌زاده، کارشناس صنایع گردشگری: در دو سه سال اخیر از اروپا و آمریکای شمالی چندان گردشگر نداشته‌ایم

بیشتر گردشگران ما از کشورهای همسایه است. دستگاه دیپلماسی و سفارت‌خانه‌ها خط مقدم مقابله با پروپاگاندا علیه ما هستند.

آخرین اخبار