ملک‌ثابت، مدیر یک شرکت مسافرتی: مسافران به ایران مجبور شده‌اند پروازشان را از چند کشور انجام دهند

در آن‌ ور مرزهای تبلیغات خیلی سویی نسبت به این اتفاق(سرنگونی هواپیمای اوکراینی) انجام گرفته است. فعلا فقط کسانی که به‌اجبار باید به ایران بیایند مسافران به مقصد ایران هستند.آژانس‌های مسافرتی فعلا باید نسبت به سفرهای داخلی تبلیغات انجام دهند.

آخرین اخبار