عمادالدین باقی: مشکل، سیطره نگاه امنیتی است

عمادالدین باقی، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی اصلاح طلب: برخورد امنیتی با سوگواری خانواده‌های داغدار، زخم پنهان‌کاری عجیبی که اتفاق افتاد را عمیق‌تر می‌کند. مشکل، سیطره نگاه امنیتی است. اینکه [از سوگواری بازماندگان سرنگونی هواپیما] ممانعت به‌عمل می‌آورند، اتفاقا بیشتر به شبهات و سوالات دامن می‌زند و فضای بی‌اعتمادی بوجود آمده را هم بیشتر می‌کند.

آخرین اخبار