علی بیگدلی: «مکانیسم ماشه» چیست و چه تبعاتی برای ایران دارد؟

علی بیگدلی، عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و تحلیل گر مسائل بین الملل: روز گذشته آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه‌ای به دلیل تصمیمات اخیر هسته‌ای ایران، «مکانیسم ماشه» -مندرج در متن برجام- را فعال کردند. از علی بیگدلی پرسیدیم این مکانیسم چیست و ممکن است چه تبعاتی برای کشور داشته باشد؛ توضیحاتش را بشنوید.

آخرین اخبار