نارنجی‌های پرتعداد و بی‌آزار

فضایی شبیه فیلم‌های روشنفکری به شهر داده‌اند؛ پرواز آزادانه‌شان روی سر شهر شلوغ و نسبتاً عصبانی، دوگانه‌ این روزهای پایتخت را رقم زده‌ است. البته از پایتخت آغاز نشد، بلکه همان روزهایی که همگان درگیر سیل گلستان و بعد از آن لرستان و خوزستان بودند، سروکله‌شان پیدا شد و بعضی نگران شدند که علاوه بر […]

آخرین اخبار