هم صدایی اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در مخالفت با احکام ناعادلانه برای دانشجویان

در چند ماه گذشته ،یازده نفر ازدانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دستگیر شدند که پس از برگزاری دادگاه بدوی آنها طی ماه های گذشته سه نفر از دانشجویان مجموعا به 15 سال حبس محکوم شده اند وهمچنین حکم ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت مجازی برای آن ها صادر شده است. شمار دیگری […]